DNA analyser

Udvid din slægt


Hvis din match har mere end ca. 15 cM til fælles med dig, er I forbundne familie-mæssigt. Ved en analyse af dit slægtstræ i forhold til matchens slægtstræ kan det være muligt at finde ud af, hvordan I er i familie. Dermed har du fundet et nyt familiemedlem til dit træ, og i forhold til den fælles ane har du fundet efterslægt, som du måske ikke kendte i forvejen.


Der har været mange danske familier, der er udvandret til USA eller andre lande. Dine gode matches i andre lande kan derfor være interessante for at finde familiemedlemmer over hele verden. Mange synes det er spændende at finde familie i USA, Australien, Sydamerika eller helt andre steder.

Find ukendt familie


Mange har et eller flere ukendte familiemedlemmer. Lige fra en ukendt far eller mor til ukendte barnefædre tilbage i slægten. Det kan også være, at man er interesseret i at finde ukendte halv-søskende.


DNA-testen kan hjælpe med dette, men det er meget mere omfattende og kompliceret. Princippet er, at man gennemgår sine matches for personer, som man ikke kan passe ind i sit slægtstræ - og her vil test af andre i familie være en hjælp til at udelukke, at matches er i den kendte del af slægten.


En ukendt match kan være i familie med din ukendte person i familien. For at kunne finde sammenhængen er du nødt til at have adgang til matchens slægtstræ. Du skal desuden antage, hvor mange generationer tilbage, at I er forbundne, fx matchens tipoldeforældre. Herefter skal du finde alle efterkommere efter alle matchens tipoldeforældre, og det er her, at det bliver et meget stort arbejde. Dit ukendte familiemedlem kan så være blandt de mange efterkommere, og du skal i gang med at indsnævre mulighederne (yderligere test, geografisk, aldersmæssigt osv).


Læs mere i bogen "12 spørgsmål fra slægtsforskere":

Kapitel 5 om ukendte fædre.

Kapitel 6 om halvsøskende.


Triangulering


Triangulering af DNA-resultater kan betyde flere ting, men her handler det om at finde og analysere fælles matches. Det kan fx være, at du og et kendt familiemedlem begge matcher en anden person. Så ved du mere om, hvor i familien den match hører til.


Men det kan også være, at du har to matches, som er indbyrdes i familie med hinanden. Ved at analysere deres træer i forhold til hinanden, kan du med lidt held fastslå, hvem i deres slægter du er i familie med.


På MyHeritage kan man udarbejde en cluster-analyse, der grupperer de matches, som er i indbyrdes familie med hinanden. Du kan også for hver match se, hvem du og matchen har som fælles familie. De andre udbydere har i de fleste tilfælde tilsvarende muligheder.

Bekræft dit slægtstræ


Uden du måske ved det, er du igennem identificering af fælles aner til dine matches i gang med at verificere dit slægtstræ.


Hvis du og din match har en fælles ane, der passer til den mængde DNA, I har til fælles (cM), kan det næsten kun lade sig gøre, hvis din anelinje tilbage til den fælles ane er korrekt. Dermed har du fået valideret én af dine anelinjer.


Det kan også anvendes "den anden vej". Finder du efterkommere efter alle dine tipoldeforældre, og efterkommerne er testede - eller du beder dem om at teste sig - kan man på den måde verificere, at tipoldeforældrene er korrekte. Det skal dog være efterkommere i forskellige efterslægtslinjer i forhold til dig.


Hvis du omvendt har en match, hvor der tilsyneladende ikke er nogen fælles ane, er der grund til at se nærmere på, om der er udfordringer med dit slægtstræ. Det kan selvfølgelig også være din match, der har en fejl i sit slægtstræ. Ved at anvende ovennævnte systematiske metode, kan man ofte indsnævre, hvor der kan være et problem med slægtstræet.

cM og familierelation


Et nyttigt værktøj til at afgøre, hvordan man kan være i familie med hinanden ud fra en cM-værdi, er DNApainter.


DNApainter er baseret på faktisk DNA-forskning og fortæller for alle mulige familierelationer, hvad den typiske cM værdi er, og hvilket interval stort set alle fundne resultater holder sig inden for.